Search by category:
Khái niệm & thuật ngữ

VPN có nghĩa là gì? VPN là gì? cơ chế hoạt động của VPN

VPN có nghĩa là gì? VPN là gì? tìm hiểu về VPN và VPN là viết tắt của từ gì trong tiếng anh và VPN dùng để làm gì?

Bạn nghe từ VPN hay mạng ảo VPN nhưng chưa hiểu về nó là cái gì thì bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa VPN cho bạn hiểu về khái niệm VPN.

VPN là gì

VPN là viết tắt của từ Virtual Private Network trong tiếng Anh có nghĩa tiếng Việt là mạng riêng ảo, một mạng dành riêng để kết nối các máy tính lại với nhau thông qua mạng Internet công cộng. Những máy tính tham gia mạng riêng ảo sẽ “nhìn thấy nhau” như trong một mạng nội bộ – LAN (Local Area Network).

VPN có ý nghĩa gì?

Mạng riêng ảo VPN dành riêng để kết nối các máy tính lại với nhau thông qua mạng Internet công cộng. Những máy tính tham gia mạng riêng ảo sẽ nhìn thấy nhau như trong một mạng nội bộ – LAN (Local Area Network). Internet là một môi trường công cộng, việc chia sẻ dữ liệu có tính riêng tư thông qua Internet là cực kỳ nguy hiểm vì những dữ liệu đó có thể dễ dàng bị rò rỉ, bị ăn cắp… Mạng riêng ảo là giao thức trợ giúp việc kết nối các máy tính lại với nhau thông qua một kênh truyền dẫn dữ liệu (tunel) riêng đã được mã hóa.

Mạng riêng ảo giúp bảo vệ dữ liệu trong khi chúng được truyền trên Internet. Vì vậy mạng riêng ảo thường được ứng dụng trong các trường hợp sau:

  • Làm việc từ xa: Truy cập từ xa thông qua Internet vào mạng của công ty để chia sẻ dữ liệu cũng như thực thi các ứng dụng nội bộ.
  • Kết nối nhiều mạng với nhau (Site-to-Site): Nếu công ty có nhiều văn phòng, việc kết nối các mạng lại với nhau thành một mạng thống nhất sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng trong việc quản lý & chia sẻ thông tin.
  • Tạo phiên làm việc an toàn: Mạng riêng ảo là giải pháp tốt & với chi phí thấp cho một số công việc đòi hỏi tính bảo mật cao như quản trị máy chủ, website, cơ sở dữ liệu…

Nếu thường xuyên làm việc trên Internet & thông tin là tài sản vô giá, bạn nên ứng dụng mạng riêng ảo vào công việc của mình.

Cơ chế hoạt động của VPN

Về cơ chế cũng như cách hoạt động VPN có thể hiểu đơn giản như sau: Dữ liệu từ máy tính hay điện thoại của bạn trước khi gửi tới internet đều thông qua nhà mạng như vậy các nhà mạng hoặc hacket dễ dàng đánh cắp thông tin truyền đi. Nhưng bây giờ thông tin đó đã được VPN mã hóa rồi mới truyền đi và khi trả về cũng mã hóa cho tới khi truyền tới máy tính của bạn.

Dữ liệu vẫn sẽ cần đi qua Wifi tới router hay modem của bạn, và sau đó tới công ty cung cấp dịch vụ mạng. Nhưng giờ tất cả dữ liệu đã được mã hóa và nó sẽ không được giải mã cho đến khi đến máy chủ VPN. Cách này sẽ làm nhà cung cấp mạng của bạn không thể thấy nội dung truy cập của bạn, ngay cả các cơ quan chính phủ hay các tổ chức nhà nước.

 VPN có nghĩa là gì? VPN là gì? cơ chế hoạt động của VPN
VPN có nghĩa là gì? VPN là gì? cơ chế hoạt động của VPN

Tương tự như vậy, nếu bạn truy cập qua một điểm phát Wifi công cộng miễn phí, nhưng thông qua VPN, tất cả dữ liệu của bạn giờ sẽ được mã hóa. Bất kỳ ai cố đánh cắp thông tin mật khẩu và địa chỉ web mà bạn truy cập sẽ chỉ nắm được những dữ liệu đã mã hóa mà thôi.

Post Comment

Loading...
loading...