Search by category:
Autocad Autocad 2D Video Học Autocad

Video 4: Hướng dẫn xây dựng mặt bằng kiến trúc trong Autocad

[Video Tự học Autocad cơ bản – Bài 3 – Phần 2] – Hướng dẫn xây dựng mặt bằng kiến trúc trong Autocad

Đây là phần tiếp theo của bài Hướng dẫn xây dựng mặt bằng kiến trúc trong Autocad. Ở bài này bạn sẽ được học về các lệnh DIM, TEXT…AUTOCAD

Trong phần 2 của bài số 3 sẽ hướng dẫn các bạn cách thức sử dụng DIM để ghi kích thước và TEXT để viết văn bản trong Autocad. Qua bài học này các bạn sẽ nắm vững được đầy đủ một phương pháp xây dựng mặt bằng kiến trúc trong Autocad, hiểu rõ hơn về DIM và TEXT và cách sử dụng LISP.

Post Comment

Loading...
loading...