Search by category:
Autocad Autocad 2D Video Học Autocad

Video 3: Hướng dẫn xây dựng mặt bằng kiến trúc trong Autocad

[Video Tự học Autocad cơ bản – Bài 3 – Phần 1] – Hướng dẫn xây dựng mặt bằng kiến trúc trong Autocad

Đây là bài học thực hành trong AUTOCAD, video này sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một mặt bằng kiến trúc hoàn chỉnh bằng AUTOCAD

Bài học số 3 này sẽ hướng dẫn cho các bạn phương pháp xây dựng một mặt bằng kiến trúc trong Autocad. Chủ yếu sử dụng các lệnh cơ bản đã hướng dẫn các bạn ở 2 bài học trước, cộng thêm một số lệnh phụ trợ nâng cao để các bạn có thể hoàn thành một bản vẽ chuyên nghiệp. Qua bài học này các bạn sẽ hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của các lệnh cơ bản của 2 bài học trước và cụ thể 1 phương pháp áp dụng của lệnh vào bản vẽ.

 

Post Comment

Loading...
loading...