Search by category:
Lập Trình Web Thủ thuật VPS

Unzip centos – Zip & Unzip VPS hệ điều hành centos

Unzip centos – Zip & Unzip VPS hệ điều hành centos, cách Unzip giải nén centos, Zip folder centos,Install unzip centos, Zip folder linux command.

Unzip centos - Zip & Unzip VPS hệ điều hành centos
Unzip centos – Zip & Unzip VPS hệ điều hành centos

Trước tiên bạn cần cài đặt zip/unzip tools from the shell prompt. Vào Application > System Tools > Terminal. You must be a root user, gỡ hai dòng lênh sau để cài đặt zip and unzip program on Debian or Ubuntu Linux:

apt-get install zip
apt-get install unzip

OR
$ sudo apt-get install zip unzip
Sau khi Zip và Unzip đã được cài đặt trên server, bạn chạy lệnh sau để cài:

yum install zip
yum install unzip

Để Unzip file zip đến một thư mục khác bạn thực hiện như sau:

cd /var/www/domain
yum unzip tenfile.zip

Lệnh CD là lệnh chuyển folder làm việc hiện tại sang folder mới!

Nếu bạn muốn Zip một thư mục để tải về thì thực hiện như sau:

zip -r tenfilezip.zip cd /var/www/domain/folderzip

Chúc bạn thành công!

Post Comment

Loading...
loading...