Search by category:
Tin Tức

Tỷ giá USD ngày 28 tháng 9/2016

Tỷ giá USD ngày 28 tháng 9/2016 của các ngân hàng được niêm yếu, tỷ giá USD hôm nay 28/9/2016 tiếp tục không biến động

Tỷ giá USD ngày 28 tháng 9/2016

Tỷ giá USD ngày 28 tháng 9/2016
Tỷ giá USD ngày 28 tháng 9/2016

Tỷ giá USD ngày 28/9 tại Ngân hàng Vietcombank không đổi giá mua và niêm yết ở mức 22.270 đồng/USD, giá bán ra không đổi và được niêm yết ở mức 22.340 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 28/9 tại Ngân hàng Techcombank không đổi giá mua và được niêm yết ở mức 22.260 đồng/USD, giá bán ra giảm 10 đồng và được niêm yết ở mức 22.350 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 28/9 tại Ngân hàng Eximbank không đổi giá mua và được niêm yết ở mức 22.260 đồng/USD, giá bán ra không đổi và được niêm yết ở mức 22.340 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 28/9 tại Ngân hàng DongA Bank giảm giá mua 10 đồng và được niêm yết ở mức 22.270 đồng/USD, giá bán ra không đổi và được niêm yết ở mức 22.340 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 28/9 tại Ngân hàng Vietinbank giảm giá mua 5 đồng và được niêm yết ở mức 22.265 đồng/USD, giá bán ra không đổi và được niêm yết ở mức 22.340 đồng/USD.
Tỷ giá USD ngày 28/9 tại Ngân hàng BIDV không đổi giá mua và được niêm yết ở mức 22.270 đồng/USD, giá bán ra không đổi và được niêm yết ở mức 22.340 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 28/9 tại Ngân hàng Sacombank không đổi giá mua và được niêm yết ở mức 22.260 đồng/USD, giá bán ra không đổi và được niêm yết ở mức 22.345 đồng/USD.

Tỷ giá USD ngày 28/9 tại Ngân hàng MB Bank không đổi giá mua và được niêm yết ở mức 22.260 đồng/USD, giá bán ra không đổi và được niêm yết ở mức 22.345 đồng/USD.

Tỷ giá USD tự do ngày 28/9 tại thị trường Hà Nội tăng giá mua 5 đồng và được niêm yết ở mức 22.305 đồng/USD, giá bán ra cũng tăng 5 đồng và được niêm yết ở mức 22.320 đồng/USD.

Post Comment

Loading...
loading...