Search by category:
Thủ thuật Cốc Cốc

Truy cập với tư cách khách trên Cốc Cốc

Truy cập với tư cách khách trên Cốc Cốc, khi bạn bè và thành viên trong gia đình duyệt với tư cách khách trên máy tính … cả những người dùng được giám sát và cho phép truy cập vào phiên duyệt web.

Truy cập với tư cách khách là gì?

Những trang bạn xem trong cửa sổ này sẽ không xuất hiện trong lịch sử trình duyệt và sẽ không để lại các dấu vết khác như cookie trên máy tính sau khi bạn đóng tất cả cửa sổ Khách đang mở. Tuy nhiên, bất kỳ tệp nào bạn tải xuống cũng sẽ được giữ nguyên.

Thủ thuật Cốc Cốc
Thủ thuật Cốc Cốc

Khác nhau giữa truy cập tư cách khác và truy cập tư cách ẩn danh
Cả chế độ Khách và chế độ Ẩn danh đều là chế độ duyệt web tạm thời nhưng có một số khác biệt cơ bản giữa chúng.
Chế độ khách: Một người dùng ở chế độ Khách không để lại bất kỳ lịch sử duyệt web hay cookie nào trên máy tính. Ngoài ra, họ không thể nhìn thấy hoặc sửa đổi hồ sơ trên Cốc Cốc của chủ sở hữu máy tính.
Chế độ ẩn danh: Bạn không để lại lịch sử duyệt web và các cookie trên máy tính của mình, nhưng bạn vẫn có thể xem lịch sử hiện có, dấu trang, mật khẩu, dữ liệu Tự động điền và các cài đặt Cốc Cốc khác.

Duyệt web với tư cách khách

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng người dùng phía trên thanh địa chỉ
Bước 2: Nhấp vào Chuyển đổi người.
Bước 3: Nhấp chọn Duyệt với tư cách khách

Post Comment

Loading...
loading...