Search by category:
Thủ thuật Cốc Cốc

Truy cập chế độ nhiều người dùng trên Cốc Cốc

Truy cập chế độ nhiều người dùng trên Cốc Cốc, hướng dẫn cách tạo user mới cho Cốc Cốc và thay đổi người dùng trên Cốc Cốc.

Tạo người dùng mới trên Cốc Cốc

Bước 1: Nhấp chuột phải vào biểu tượng Cá nhân 1 trên thanh địa chỉ và chọn Chuyển đổi người hoặc truy cập vào coccoc://settings
Bước 2: Nhấp vào Người dùng -> Thêm người
Bước 3: Chọn tên và biểu tượng phù hợp. Sau đó nhấp vào Thêm

Truy cập chế độ nhiều người dùng trên Cốc Cốc
Truy cập chế độ nhiều người dùng trên Cốc Cốc

Chuyển đổi người dùng trên Cốc Cốc

Cách 1: Nhấp vào biểu tượng người dùng trên góc chọn Chuyển đổi người
Cách 2: Nhấp chuột phải vào biểu tượng người dùng trên góc, chọn người dùng cần tìm.

Post Comment

Loading...
loading...