Search by category:
Khái niệm & thuật ngữ

Tìm hiểu SEM có nghĩa là gì? Search Engine Marketing là gì?

Tìm hiểu SEM có nghĩa là gì? Search Engine Marketing là gì? SEM và SEO có giống nhau không?

Xem thêm: SEO là gì | Google Adwords là gì | Brexit là gì

SEM có nghĩa là gì

SEM là thuật ngữ viết tắt trong tiếng anh của Search Engine Marketing nghĩa là tiếp thị trên bộ máy tìm kiếm nhằm giúp cho khách hàng biết đến sản phẩm, dịch vụ của mình.

Công cụ SEM phổ biến như google, bing, yahoo…

SEM bao gồm những yếu tố nào?

Khái niệm SEM hiểu một cách chính xác bao gồm nhiều yếu tố cấu tạo thành.

SEM theo nghĩa hiểu hiện đại ngày nay là tổng hợp của các yếu tố sau:

SEO: Search Engine Optimization hay còn gọi là việc tối ưu hóa trên các công cụ tìm kiếm (tìm kiếm tự nhiên bằng từ khóa)
SEA: Search Engine Advertising hay còn gọi là việc quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm (Google adwords, Microsoft Adcenter)
SMO: Social Media Optimization hay còn gọi là tối ưu hóa các Mạng xã hội
SMM: Social Media Marketing tiếp thị thông tin qua các mạng xã hội
SMA: Social Media Ads tăng lưu lượng truy cập website thông qua việc làm tiếp thị quảng cáo trên các mạng xã hội
Như vậy ta có SEM = SEO + SEA + SMO + SMM + SMA

SEM và SEO  khác nhau như thế nào?

Từ những khái niệm nêu trên ta có thể thấy rằng SEO là một phần của SEM, nghĩa là SEM bao quát cả SEO, đó là sự khác biệt lớn nhất giữa SEO và SEM

Ví dụ về SEM – Search Engine Marketing

SEM là hình thức tiếp thị trên các công cụ, bộ máy tìm kiếm vì vậy hình thức quảng cáo Google Adwords là một ví dụ điển hình về SEM

Tìm hiểu SEM có nghĩa là gì? Search Engine Marketing là gì?
Tìm hiểu SEM có nghĩa là gì? Search Engine Marketing là gì?

Post Comment

Loading...
loading...