Search by category:
Thủ thuật điện thoại

Thay đổi thời gian lưu tin nhắn iPhone 7 Plus

Thay đổi thời gian lưu tin nhắn iPhone 7 Plus, với iOS bạn có thể chủ động thay đổi được thời gian lưu trữ tin nhắn trên máy.

Thay đổi thời gian lưu tin nhắn iPhone 7 Plus

Để thiết lập thay đổi thời gian lưu tin nhắn iPhone 7 Plus các bạn có thể thao tác như sau:

Đầu tiên bạn vào “Cài đặt”.  

Sau đó vào mục “tin nhắn”.

Thay đổi thời gian lưu tin nhắn iPhone 7 Plus
Thay đổi thời gian lưu tin nhắn iPhone 7 Plus

Tiếp đến chọn “lưu tin nhắn” tại đây bạn có thể chọn lưu tin nhắn trong 30 ngày, 7 ngày hoặc mãi mãi.

Post Comment

Loading...
loading...