Search by category:
Tam Kỳ là gì? Tại sao gọi là Tam Kỳ? 3 Kỳ là cái gì?
Khái niệm & thuật ngữ Tam Kỳ

Tam Kỳ là gì? Tại sao gọi là Tam Kỳ? 3 Kỳ là cái gì?

Tam Kỳ là gì? Tại sao gọi là Tam Kỳ? 3 Kỳ là cái gì? Tam kỳ là T.P Tam kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam thế nhưng địa danh Tam Kỳ từ đâu mà có đang là một câu hỏi?

Tam Kỳ là gì?

Tam kỳ là một Thành Phố  thuộc tỉnh Quảng Nam, địa danh Tam kỳ (3 Kỳ) có nguồn gốc từ một trong 2 giả thuyết sau:

Tam Kỳ là gì? Tại sao gọi là Tam Kỳ? 3 Kỳ là cái gì?
Tam Kỳ là gì? Tại sao gọi là Tam Kỳ? 3 Kỳ là cái gì?
  • Trong khoảng các thế kỷ 15 – 17, có nhiều các đoàn thuyền buồm (thương thuyền) đưa dân từ vùng bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…) xuống thuyền vượt biển vào Nam. Từ biển Đông phóng tầm mắt vào đất liền, họ nhìn thấy ba cồn đất nhô lên cao hình tam giác, nay là các núi An Hà, Quảng Phú, Trà Cai, bèn ghé thuyền vào, lại thấy ba dòng sông này là Trường Giang, Tam Kỳ, Bàn Thạch lượn quanh ba cái cồn đất cát ấy, đất đai màu mỡ, liền sinh cơ lập nghiệp. Tam Kỳ – nghĩa đen là ba cái cồn đất ấy. Giả thuyết này được nhiều nhà địa danh học ủng hộ bởi vì nội dung sự tích này có thấy ghi trong các gia phả để lại ở Hương Trà, Tứ Bàn – những làng xóm “cổ” nhất ở Tam Kỳ và cũng gập trong lời kể của các bô lão ở vùng.
  • Lại cũng có giả thuyết cho rằng chữ Tam Kỳ là chỉ vị trí vùng đất ở giữa Bắc – Trung – Nam kỳ (ba kỳ, theo hệ thống danh pháp dành cho Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ thời đó).

Post Comment

Loading...
loading...