Search by category:
Thủ thuật điện thoại

Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo

Cách Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo, trung tâm bảo mật là một ứng dụng đi kèm trên các dòng máy Oppo có tác dụng dọn dẹp bộ nhớ, khóa ứng dụng, ẩn ứng và và các bảo mật khác.

Trung tâm bảo mật trên máy Oppo

Để biết được trung tâm bảo mật trên các dòng máy Oppo có tính năng gì chúng ta cùng khám phá nhé:

Tính năng quét nhanh

Tính năng này cho phép giải phóng bộ nhớ của các ứng dụng.

Tính năng quét nhanh - Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Tính năng quét nhanh – Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo

Dọn dẹp và tăng tốc

Dọn dẹp rác của các tệp trong ứng dụng.

Dọn dẹp và tăng tốc - Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Dọn dẹp và tăng tốc – Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo

Quyền bảo mật

Tính năng này cho phép bạn khóa ứng dụng, quản lí quyền ứng dụng và ẩn các thông tin riêng tư như danh bạ, ứng dụng, file tệp.

Mã hóa ứng dụng - Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Mã hóa ứng dụng – Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Chọn câu hỏi bảo mật và ứng dụng muốn khóa - Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Chọn câu hỏi bảo mật và ứng dụng muốn khóa – Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Bật quyền quản lí ứng dụng - Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Bật quyền quản lí ứng dụng – Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Chọn ứng dụng phân quyền - Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Chọn ứng dụng phân quyền – Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Chọn ứng dụng phân quyền - Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Chọn ứng dụng phân quyền – Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Bảo vệ quyền riêng tư - Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Bảo vệ quyền riêng tư – Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Chọn các ứng dụng riêng tư muốn ẩn - Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Chọn các ứng dụng riêng tư muốn ẩn – Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo

Quét virus

Phát hiện các phần mềm và tập tin chứa mã độc gây hại cho máy.

Quét virus cho máy - Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo
Quét virus cho máy – Sử dụng Trung tâm bảo mật trên máy Oppo

Như vậy bạn đã biết được các tính năng của phần mềm trung tâm bảo mật OPPO rồi. Chúc các bạn thiết lập thành công để bảo vệ máy toàn diện hơn.

Post Comment

Loading...
loading...