Search by category:
Thủ thuật điện thoại

Quản lý các tiện ích trên iPhone 7 Plus

Quản lý các tiện ích trên iPhone 7 Plus, với iOS 10, khu vực gắn widget ở thanh thông báo được làm mới lại để người dùng có thể dễ dàng tương tác hơn.

Quản lý các tiện ích trên iPhone 7 Plus

Để quản lý các tiện ích trên iPhone 7 Plus các bạn có thể thao tác như sau:

Đầu tiên từ màn hình bắt đầu bạn sẽ vuốt từ cạnh trái sang để vào giao diện tiện ích.

Quản lý các tiện ích trên iPhone 7 Plus
Quản lý các tiện ích trên iPhone 7 Plus: Vào giao diện tiện ích

Tại đây bạn có thể chọn “Sửa”, để thêm hay xóa bớt tiện ích.

Quản lý các tiện ích trên iPhone 7 Plus
Quản lý các tiện ích trên iPhone 7 Plus: Chọn sửa để tiến hành thiết lập
Quản lý các tiện ích trên iPhone 7 Plus
Quản lý các tiện ích trên iPhone 7 Plus: Bạn chọn dấu “+” để thêm tiện ích, và dấu “-” để xóa bỏ.

Bạn chọn dấu “+” để thêm tiện ích, và dấu “-” để xóa bỏ.Bạn chọn dấu “+” để thêm tiện ích, và dấu “-” để xóa bỏ.

Quản lý các tiện ích trên iPhone 7 Plus
Quản lý các tiện ích trên iPhone 7 Plus: Tiện ích đã được thêm vào màn hình truy cập nhanh.

Tiện ích đã được thêm vào màn hình truy cập nhanh.Tiện ích đã được thêm vào màn hình truy cập nhanh.

Chúc các bạn thành công.

Post Comment

Loading...
loading...