Search by category:
Autocad Autocad 2D Thủ thuật Autocad

Phím chức năng trong Autocad: F, Ctrl, Shift, Esc, Del, Space

Phím chức năng trong Autocad: F, Ctrl, Shift, Esc, Del, Space. Công dụng của các phím, tổ hợp phím chức năng đặc biệt trong phần mềm Autocad.

Các phím chức năng đặc biệt trong Autocad như F (F1, F2, F3…), Ctrl +, Shift +, Esc, Del, Space giống nhau trong tất cả các phiên bản Autocad như Autocad 2003, 2007, 2008, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018…

Phím chức năng trong Autocad: F, Ctrl, Shift, Esc, Del, Space
Phím chức năng trong Autocad: F, Ctrl, Shift, Esc, Del, Space

Phím chức năng trong Autocad

– F1: Hiển thị hộp thoại trợ giúp – Help

– F2: Bật tắt cửa sổ lịch sử command

– F3: Tương tự (Ctrl + F) Tắt mở chế độ truy bắt điểm thường trú – Snap

– F4: Bật tắt chế độ truy bắt điểm 3D 3DOsnap

– F5: Tương tự (Ctrl + E) Chuyển từ mặt chiếu của trục đo này sang mặt chiếu trục đo khác.

– F6: Tương tự (Ctrl + D) Hiển thị động tạo độ con chuột khi thay đổi vị trí trên màn hình

– F7: Tương tự (Ctrl + G) Mở hoặc tắt chế độ lưới điểm (GRID)

– F8: Tương tự (Ctrl + L) Giới hạn chuyển động của chuột theo phương thẳng đứng hoặc phương nằm ngang (ORTHO)

– F9: Tương tự (Ctrl + B) Bật hoặc tắt bước nhảy (SNAP)

– F10: Tắt hoặc mở dòng trạng thái

– F11: Bật tắt chế độ truy bắt điểm thường trú Object snap
– F12: Bật tắt chế độ hiển thị thông số con trỏ chuột dynamic input

– Enter: Kết thúc một câu lệnh và đưa dữ liệu vào phần mềm để xử lý.

– BACKSPACE: Xóa các ký tự bên trái con trỏ.

– Ctrl +: Phím đồng thời với các phím tùy chọn khác

– Shift +: Phím đồng thời với các phím tùy chọn khác tạo ra ký hiệu hoặc chữ hoa.

– ESC: Hủy lệnh đang thực hiện

– DEL: Thực hiện lệnh xóa ERASE

– SPACE: Tương tự phím Enter

– Ctrl + P: Thực hiện lệnh in bản vẽ

– Ctrl + Q: Thực hiện lệnh thoát khỏi bản vẽ

– Ctrl + Z: Thực hiện lệnh Undo

– Ctrl + Y: Thực hiện lệnh Redo

– Ctrl + S: Thực hiện lệnh lưu bản vẽ Save, Qsave

– Ctrl + N: Thực hiện lệnh tạo mới một bản vẽ

– Ctrl + O: Thực hiện lệnh mở một bản vẽ có sẵn.

– Ctrl+C: Sao chép đối tượng
– Ctrl+V: Dán đối tượng
– Ctrl+Shift+V: Dán dữ liệu theo khối
– ESC: Hủy bỏ lệnh hiện hành
– Ctrl+X: Cắt đối tượng
– Ctrl+Shift+C: Sao chép tới Clicpboard với mốc điểm
– Ctrl+[: Hủy bỏ lệnh hiện hành

Chức năng của chuột (Mouse).

– Chuột trái: dùng để chọn đối tượng và chọn điểm và lệnh trên menu hoặc cửa sổ làm việc autocad.

– Chuột phải: hiển thị menu lệnh lựa chọn

– Chuột giữa (Bánh lăn): dùng để trợ giúp bắt điểm hoặc xoay phóng màn hình Autocad.

Post Comment

Loading...
loading...