Search by category:
Xây Dựng

Phân biệt Xi Măng PC30 với PCB30, PC40 với PCB40

Phân biệt Xi Măng PC30 với PCB30, PC40 với PCB40, chúng giống nhau và khác nhau ở điểm nào.

Trước tiên chúng ta tìm hiểu về khái niệm Xi măng PC và PCB

Xi Măng PC30, PCB30 là gì?

PC là từ viết tắt của Portland Cement trong tiếng Anh, có nghĩa là Xi măng Pooclăng. Chỉ số 30 là cường độ 28 ngày của mẫu xi măng được xác định bằng đơn vị N/mm2.

Tương tự như ký hiệu của Xi măng Pooclăng, PCB là từ viết tắt của Portland Cement Blended, có nghĩa là Xi măng Pooclăng hỗn hợp.

Phân biệt Xi Măng PC30 với PCB30, PC40 với PCB40
Phân biệt Xi Măng PC30 với PCB30, PC40 với PCB40

Sự khác nhau giữa Xi măng PC (Pooclăng) và Xi măng PCB (Pooclăng hỗn hợp)

Xi măng Pooclăng là hỗn hợp của clinker và thạch cao được nghiền mịn còn đối với Xi măng Pooclăng hỗn hợp, ngoài hai thành phần nêu trên, nhà sản xuất còn đưa thêm một hoặc nhiều loại phụ gia khoáng (có hoặc không có hoạt tính).

Ngoài ra loại này có sự khác nhau về Cường độ chịu nén sau 3 ngày tuổi (N/mm2) và Thời gian kết thúc đông kết (phút)

Sự giống nhau giữa PC30 và PCB30

Sự giống nhau giữa PC30 và PCB30 là cường độ kháng nén của “đá xi măng” sau 28 ngày tuổi đều như nhau ( ≥ 30 N/mm2 ).

Công năng PC30 và PCB30

PC30 và PCB30 đều được sử dụng cho tất cả các hạng mục, tất cả công trình xây dựng.

Hiện nay trên thị trường, các công ty xi măng chủ yếu cung cấp cho thị trường loại PCB30 và chỉ sản xuất PC30 khi có yêu cầu đặt hàng.

Giá bán

giá xi măng phụ thuộc nhiều vào giá clinker, lượng clinker để sản xuất PC lớn hơn lượng clinker sản xuất PCB, do đó giá xi măng PC luôn cao hơn xi măng PCB cùng loại.

Kết luận

Việc ghi nhãn PC30 hay PCB30 phụ thuộc vào tiêu chuẩn sản phẩm mà nhà sản xuất phải tuân thủ. Như đã phân tích ở trên, khi nhà sản xuất ghi nhãn bao bì là PC30 có nghĩa là lô hàng đó được sản xuất theo tiêu chuẩn ứng với chủng loại Xi măng Pooclăng. Khi nhà sản xuất ghi trên bao bì là PCB30, điều đó có nghĩa là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ứng với chủng loại Xi măng Pooclăng hỗn hợp (bạn có thể so sánh tên các tiêu chuẩn này trên bao bì xi măng mà bạn có).

Post Comment

Loading...
loading...