Search by category:
Khái niệm & thuật ngữ

Nước Đổ Đầu Vịt là gì? giải thích nước đổ đầu vịt

Nước Đổ Đầu Vịt là gì? giải thích nước đổ đầu vịt, thành ngữ nuoc do dau vit là gì vậy? có ý nghĩa như thế nào? Cùng tìm hiểu về nó nhé.

Nước Đổ Đầu Vịt là gì

Nước Đổ Đầu Vịt có 2 ý nghĩa cơ bản là nghĩa bóng và nghĩa đen. Nghĩa đen là hành động đổ nước lên đầu con vịt thì nước sẽ chảy hết và không thấm vào đầu hay da con vịt, Còn nghĩa bóng là ám chỉ rằng lời nói chẳng hay khuyên bảo một ai đó nhưng họ chẳng quan tâm, chẳng tiếp thu và suy nghĩ về điều được nghe. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về Nước Đổ Đầu Vịt.

Nước Đổ Đầu Vịt là gì? giải thích nước đổ đầu vịt
Nước Đổ Đầu Vịt là gì? giải thích nước đổ đầu vịt

Giải thích nước đổ đầu vịt

Ta tìm hiểu về Nước và Vịt trước nhé.

Nước: Một loại chất lỏng dễ dàng làm ướt một cái gì đó

Vịt: Một loài vật có bộ lông không thấm nước

Ý nghĩa thành ngữ nước đổ đầu vịt có nghĩa là khi dùng lời nói của mình để khuyên răn, dạy bảo ai đó mà người đó không hiểu hay không có tác dụng gì đối với họ và cảm thấy uổng công sức của mình và phí sức vì đã bỏ ra. Cũng như đầu voi đuôi chuột khi bắt đầu luôn háo hức và luôn tỏ ra chăm chỉ bỏ nhiều công sức nhưng càng về sau càng nhát hoặc làm cho có nhưng khi đã được thì họ sẽ được voi đòi tiên và vì thế sẽ xuất hiện những trường hợp lòng lang dạ thú luôn tìm cách hãm hại nhau mà không màng đến máu chảy ruột mềm gì cả.

Như đã biết, đầu vịt đã bị nhọn, lại hơi nhô. Lông ở đầu vịt thường dày và mượt. Thành ra, nước đổ lên đầu vịt cứ trôi tuồn tuột, chẳng dành thấm vào đâu được. Hiện tượng có thực này dễ làm người ta liên tưởng đến việc không tiếp thu lời khuyên bảo của một số người. Ở họ, dẫu có cố công giảng giải, răn bảo bao nhiêu thì cũng vô ích. Họ không ghi nhớ, không hiểu ra do kém trí thông minh, ít hiểu biết hoặc trì độn. Nhưng cũng có khi không phải vì kém cỏi, tối dạ mà là do sự bướng bỉnh, hiểu cả đấy, biết là lời hay lẽ phải đấy, nhưng cứ không nghe theo không làm theo như chẳng nghe gì cả. Kẻ dốt nát thì không tiếp nhận lời dạy bảo là chuyện bình thường. Họ cứ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Nói với họ rõ là chán, nói với đầu gối còn hơn. Như vậy, cả kẻ dốt nát và kẻ bướng bỉnh đều gặp nhau ở chỗ là mọi lời giáo huấn, chỉ dẫn đều vô tích sự, đều vô dụng, không mang lại hiệu quả gì.

Dần dần thành ngữ “nước đổ đầu vịt” được mở rộng để chỉ sự vô tác dụng, vô ích, không có kết quả nói chung.

Gần nghĩa với “nước đổ đầu vịt” còn có một loạt thành ngữ như: như nước đổ lá khoai (môn), như nước đổ đầu chày, đàn gảy tai trâu.

Trong tiếng Anh, câu thành ngữ tương đương với “nước đổ đầu vịt” là “water off a duck’s back”, còn câu thành ngữ tương đương với “đàn gảy tai trâu” là “cast pearls before swine”

Post Comment

Loading...
loading...