Search by category:
Độc & Lạ Khám Phá Thế Giới Động Vật

Những loài động vật tham ăn và cái kết bất ngờ

Những loài động vật tham ăn và cái kết bất ngờ, đó là loài trăn, rắn, cá sấu rất tham ăn như: trăn ăn nhím, trăn ăn lợn, cá sấu ăn rắn, rắn ăn rết hay rết ăn rắn.

Những loài động vật tham ăn và cái kết bất ngờ

Cùng xem những hình ảnh về các loài động vật tham ăn và hậu quả là cái chết.

Con trăn nuốt chùng cả một con cừu đang mang thai vào bụng

Con  trăn này được phát hiện đã chết tại Malaysia. Nó chết vì con rắn đã cố gắng để tiêu hóa một bữa ăn quá lớn vượt quá hệ thống tiêu hóa của nó. Tò mò với việc mà con rắn đã cố gắng để nuốt con gì và một con cừu mang thai đã được tìm thấy trong bụng của nó.

TRĂN ĂN CỪU
TRĂN ĂN CỪU

Con trăn này thì lại nuốt chủng một con nhím

Trăn ăn nhím
Trăn ăn nhím

Trăn đá châu Phi này đã được tìm thấy đã chết sau khi nó đã cố gắng ăn một con nhím gai. Trăn có khả năng tuyệt vời để tiêu hóa gần như bất cứ điều gì nhưng con nhím này là quá nhiều cho con Trăn.

Con cá sấu ăn con rắn

Con cá sấu ăn con rắn
Con cá sấu ăn con rắn

Rết và rắn

Sau khi ăn con rết tưởng chừng ngon miệng thế nhưng con rết đã cắn thủng bụng con rết để tìm đường ra

Hình ảnh về Rắn ăn rết
Hình ảnh về Rắn ăn rết

Trăn ăn lợn

Con trăn này đã chết sau khi nuốt chửng một con lợn vào bụng

Hình ảnh về Trăn ăn lợn
Hình ảnh về Trăn ăn lợn

Post Comment

Loading...
loading...