Search by category:
Khái niệm & thuật ngữ

Ngày 26 tháng 6 là ngày gì?

Ngày 26 tháng 6 là ngày gì? Ngày Quốc Tế Chống Lạm Dụng Ma Túy là ngày nào? Ngày toàn dân phòng chống Ma Túy 26.06

Việc buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy là phạm pháp và bị nhà nước ngăn cấm và toàn lên án phòng chống. Nhưng vẫn còn đó những bóng tối cố chấp và lạm dụng ma túy làm cho xã hội không yên ả. Vì vậy nên cần có một ngày để tuyên truyền phòng chống Ma Túy. Đó là ngày 26/6

Ngày 26 tháng 6 là ngày gì?
Ngày 26 tháng 6 là ngày gì?

Ngày 26 tháng 6 là ngày gì?

Ngày 26/06 là Ngày quốc tế phòng chống lạm dụng ma túy và buôn bán bất hợp pháp ma túy có tên tiếng anh là International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Được thành lập bởi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1987

Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) chọn chủ đề cho Ngày Quốc tế và ra mắt chiến dịch nâng cao nhận thức về vấn đề ma túy toàn cầu. Y tế là chủ đề đang diễn ra của chiến dịch ma túy thế giới.

Ngày 26 tháng 6 ! Đây là một cơ hội duy nhất, hãy đứng dậy chống lại một vấn đề ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đang dẫn đầu chiến dịch toàn cầu để nâng cao nhận thức về sự nguy hại trong việc xử dụng ma túy và sự thách thức của việc buôn bán ma tuý bất hợp pháp trong xã hội, và đặc biệt là giới trẻ. Mục tiêu của chiến dịch là huy động hỗ trợ và cung cấp tài liệu nhằm nâng cao sự hiểu biết cho mọi người hành động chống lại việc sử dụng ma túy.

Post Comment

Loading...
loading...