Search by category:
Thủ thuật điện thoại

Lưu hình ảnh chụp vào thẻ nhớ trên Oppo F1s

Lưu hình ảnh chụp vào thẻ nhớ trên Oppo F1s, Chọn vị trí lưu ảnh chụp mặc định lên thẻ nhớ trên điện thoại, giúp bạn tiết kiệm bộ nhớ máy.

Xem thêm: Thủ thuật Oppo F1S

Lưu hình ảnh chụp vào thẻ nhớ trên Oppo F1s

Để thiết lập điện thoại Oppo F1S lưu ảnh chụp trên thẻ nhớ các bạn có thể thao tác nhưu sau:

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.   

Bước 2: Tiếp theo bạn vào “Máy Ảnh”.

Lưu hình ảnh chụp vào thẻ nhớ trên Oppo F1s
Lưu hình ảnh chụp vào thẻ nhớ trên Oppo F1s

Bước 2: Tại đây bạn hãy bật “Lưu vào thẻ SD”.

Đó là cách để Lưu hình ảnh chụp vào thẻ nhớ trên Oppo F1s.

Post Comment

Loading...
loading...