Search by category:
Bài Hát Lời Bài Hát

Lời bài hát: Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Chia sẻ lời bài hát, tìm lời bài hát ve dau mai toc nguoi thuong.

Lời bài hát: Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói
Khép tâm tư lại thôi
Đường hoa vẫn chưa mở lối

Đời lắm phong trần tay trắng tay
Trời đông ngại gió lùa vai gầy
Lầu kín trăng về không lối chiếu
Gác cao ngăn niềm yêu
Thì thôi mơ ước chi nhiều

Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê
Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu
Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu

Đường phố muôn màu sao thiếu em
Về đâu làn tóc xõa bên rèm
Lầu vắng không người song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm

Lời bài hát: Về Đâu Mái Tóc Người Thương
Lời bài hát: Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Lời bài hát: Về Đâu Mái Tóc Người Thương – Tiếng Anh

Về Đâu Mái Tóc Người Thương – Tiếng Anh (Where’s Your Hair, My Love (English Version))

Your eyes’ve stolen my mind
So does your beautiful hair
I love you but dare not say
I just keep waiting for a signal from you
But when i look at my life
No home, no job, no money
Immediately stop dreaming of wedding party because it needs money
Stay close but so far in mind like ocean mountain
Then you be the other’s wife, you put me aside
I feel so sorry for my detiny
Lonely on street I miss you
and wondering how you are
If you’re living in good mood
If you know the truth that I love you so

Phiên âm:
Jò rái sô sồ len mái mai
Sồ đơ jò bíu tì fun hè
Ài lóp ju bớt đe nót sế
Ai jớt kíp wại tin
Fò a sín no phỏm jú

Bợt wén ai lục ạt mái lai
Nồ hôm nộ chớp nồ mon nì
Ìm mí đát ly stop rím míng
ÓP wẹt đing phạt ty
Bì khao ịt nít mon nì

Sê lô bớt sồ pha rịn mái
Lái ộ shớn mau tơn
Đèn ju bí đi o đở wai
Ju phút mi ơ sài
Aị fhiu so sorry fó mai det tinì

Loạn lý on trít ai míc ju
Àn won đơ ríng hảo ju à
Ịp jó li vìng in gút mút
Íp ju nao đờ trut
Đạt ai lóp ju sồ

Lời bài hát: Về Đâu Mái Tóc Người Thương – Tiếng Nhật

恋に落ちてしまって、その目を惚れて、
好きだよと思って、ただ、好きだよ。何ともいえない。
つらい人生の僕、金がない生活
結婚をしたいけど、心だけは、やっぱり、無理だ。
ずっと、夢を持って、頑張ろうと思う。
人にだまされて、金がなくて、つらい人生を送ってる。
今、この町を一人で、歩く
さようなら、恋人、金がないから、分かれましょうよ。

Higarana

こい に おちてしまって
そのめをほれて
すきだよとおもって
ただ、すきだよ
なんともいえない

つらいじんせいのぼく
かねがないせいかつ
けっこんをしたいけど
こころだけは
やっぱり、むりだ

ずっと、ゆめをもって
がんばろうとおもう
ひとにだまされて
かねがなくて
つらいじんせいをおくってる

いま このまちを
ひとり で あるく
さようなら、こいびと
かねがないから
わかれましょうよ

Romaji

Kồ í niồ chitê shi mát tê
Sồ nô mề ố hồ rê tề
Sư gí đa jồ tô mót tế
Tá đa sưgị đạ yo
Nàn tô mố i ê nái

Chừ rái zin sề nô bố kư
Kà nê gà nái sề ka chừ
Kẹt kón ô shì tai kế đố
Kố kôrô đa kề ha
Jạp pa rí mư ri đà

Jứt tố jiu mề ô mọt tế
Gan ba rố tô mô
Hi tô ní đama sha rể tê
Ká nê gana kư tề
Chừ rai jin shế ố kứt tê rư

Ì má kô nồ mà chí ô
Hì tô rì đế ả rư kừ
Shà jố na rà kôi bi tố
Ká nê ganai kạ ra
Wà ka rế má sô dồ

Lời bài hát: Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Post Comment

Loading...
loading...