Search by category:
Thủ thuật điện thoại

Lọc người gửi iMessage không xác định trên iPhone 7 Plus

Lọc người gửi iMessage không xác định trên iPhone 7 Plus, tắt thông báo cho các iMessage từ những người không có trong danh bạ của bạn và sắp xếp chúng vào một danh sách riêng.

Lọc người gửi iMessage không xác định trên iPhone 7 Plus

Để lọc người gửi iMessage không xác định trên iPhone 7 Plus các bạn có thể thiết lập như sau:

Đầu tiên bạn vào “Cài đặt”.  

Sau đó vào mục “tin nhắn”

Tiếp theo kích hoạt “Lọc người gửi không xác định

Lọc người gửi iMessage không xác định trên iPhone 7 Plus
Lọc người gửi iMessage không xác định trên iPhone 7 Plus

Post Comment

Loading...
loading...