Search by category:
Autocad Autocad 2D

Lệnh tắt trong AutoCAD thông dụng nhất (phần 1)

Lệnh tắt trong AutoCAD thông dụng nhất (phần 1). Tổng hợp lệnh tắt cơ bản trong Autocad cho người bắt đầu. Việc sử dụng lệnh tắt sẽ giúp bạn vẽ nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn.

Ở đây sẽ liệt kê và phân loại các lệnh CAD theo từng nhóm lệnh , tác dụng của nó, để các bạn dễ hình dung và biết cách sử dụng nó như thế nào.

HỌC AUTOCAD ONLINE MIỄN PHÍ
HỌC AUTOCAD ONLINE MIỄN PHÍ

1. Nhóm lệnh vẽ hình cơ bản.

L – Line : đoạn thẳng

Pl – Polyline : vẽ đa tuyến ( các đoạn thẳng liên tiếp )

Rec – Rectang : Hình chữ nhật

C – Circle : Đường tròn

Pol – Polygon : Đa giác đều

El – Ellipse : Elip

A – Arc : Cung tròn

2. Nhóm lệnh đường kích thước.

D – Dimension : Quản lý và tạo kiểu đường kích thước

Dli – Dimlinear : Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang

Dal – Dimaligned : Ghi kích thước xiên

Dan – Dimangular : Ghi kích thước góc

Dra – Dimradius : Ghi kích thước bán kính

Ddi – DimDiameter : Ghi kích thước đường kính

Dco – Dimcontinue : Ghi kích thước nối tiếp

Dba- Dimbaseline : Ghi kích thước song song

3. Nhóm lệnh quản lý.

La – Layer : Quản lý hiệu chỉnh layer

Se – Settings : Quản lý cài đặt bản vẽ hiện hành

Op – Options : Quản lý cài đặt mặc định

4. Nhóm lệnh sao chép, di chuyển, phóng to thu nhỏ…

Co, Cp – Copy : Sao chép đối tượng

M – Move : Di chuyển đối tượng

Ro – Rorate : Xoay đối tượng

P – Pan : Di chuyển tầm nhìn trong model ( có thể dùng con lăn chuột nhấn giữ)

Z – Zoom : Phóng to thu nhỏ tầm nhìn

Lệnh tắt trong AutoCAD thông dụng nhất (phần 2) sẽ gồm nhiều lệnh hơn.

Post Comment

Loading...
loading...