Search by category:
Thủ thuật điện thoại

Kết nối iPhone 7 Plus với laptop

Kết nối iPhone 7 Plus với laptop, hướng dẫn cách kết nối iPhone 7 Plus với máy tính cá nhân.

Kết nối iPhone 7 Plus với laptop

Kết nối máy tính sẽ giúp bạn đồng bộ được những dữ liệu quan trọng, ngoài ra bạn còn có thể nâng cấp hay chạy lại chương trình.

Kết nối iPhone 7 Plus với laptop
Kết nối iPhone 7 Plus với laptop

Để kết nối iPhone 7 Plus với máy tính các bạn có thể thao tác như sau:

Bước 1: sử dụng dây sạc để kết nối

Bước 2: Tiếp theo trên điện thoại sẽ hiển thị thông báo cho phép tin cậy nhấn vào “tin cậy”

Bước 3: Mở iTunes trên máy tính của bạn để sử dụng.(Tải iTunes về cài đặt trước nhé. Có thể vào http://www.apple.com/itunes/download/ để tải).

 

Post Comment

Loading...
loading...