Search by category:
Thủ thuật Autocad

Hướng dẫn scale bản vẽ về kích thước Thật trong Autocad

Hướng dẫn sacle bản vẽ về kích thước Thật trong Autocad

Đây là bài viết trong Serie Thủ thuật Autocad

Tác dụng của thủ thuật sacle bản vẽ trong Autocad :

Scale nhanh mà không cần phải tính toán hệ số
Sacle tuyệt đối chính xác phù hợp tỷ lệ bản vẽ

Xem video hướng dẫn chi tiết

Post Comment

Loading...
loading...