Search by category:
Tải Cốc Cốc Thủ thuật Cốc Cốc

Hướng dẫn cách xóa lịch sử duyệt web trên Cốc Cốc

Hướng dẫn cách xóa lịch sử duyệt web trên Cốc Cốc nhanh chóng, việc xóa lịch sử, cache, cookie trên trình duyệt web cốc cốc giúp cho trình duyệt chạy nhẹ và nhanh hơn.

Bước 1: Mở trình duyệt Cốc Cốc lên sau đó click biểu tượng cốc cốc màu xanh góc trái màn hình, rồi click tab lịch sử -> lịch sử, xem hình dưới

Hoặc truy cập coccoc://history/

 

Hướng dẫn cách xóa lịch sử duyệt web trong Cốc Cốc
Hướng dẫn cách xóa lịch sử duyệt web trong Cốc Cốc

Bước 2: Tiếp tục click vào Xóa lịch sử duyệt web hoặc truy cập coccoc://settings/clearBrowserData

Hướng dẫn cách xóa lịch sử duyệt web trong Cốc Cốc
Hướng dẫn cách xóa lịch sử duyệt web trong Cốc Cốc

Bước 3: Ở bước này bạn có thể tùy chọn việc xóa lịch sử duyệt web của mình:

Hướng dẫn cách xóa lịch sử duyệt web, cache, cookie, mật khẩu, dữ liệu điền tự động trong Cốc Cốc

Chọn mọi thứ để xóa toàn bộ, hoặc chọn giờ trước để xóa lịch sử trong vòng 1 giờ trước đó…

Tích vào ô mật khẩu để xóa mật khẩu đã lưu và tương tự tích vào ô dữ liệu biểu mẫu điền tự động để xóa…

Hướng dẫn cách xóa lịch sử duyệt web, cache, cookie, mật khẩu, dữ liệu điền tự động trong Cốc Cốc
Hướng dẫn cách xóa lịch sử duyệt web, cache, cookie, mật khẩu, dữ liệu điền tự động trong Cốc Cốc

xong, Chúc bạn thành công!

One Comment

Post Comment

Loading...
loading...