Search by category:
Phần Móng Thi Công Xây Dựng

Hướng dẫn cách Định vị và giác móng công trình xây dựng

Hướng dẫn cách Định vị mặt bằng công trình xây dựng.

Trước khi định vị công trình phải nghiên cứu kỹ bản vẽ, nhận bàn giao mốc ở công trường. Nhà thầu nhận bàn giao mốc công trình, cos công trình chuẩn đã được phê duyệt. Mốc chuẩn là mốc công trình. Cốt chuẩn là cos tương ứng với cos cao độ quốc gia hoặc cốt tại một điểm nào đó của công trình cũ.

Định vị công trình căn cứ vào góc hướng và góc phương vị

Định vị móng công trình
Định vị móng công trình

Định vị công trình căn cứ vào công trình cũ đã xây dựng

Định vị móng công trình
Định vị móng công trình

Định vị khi công trình nhiều hạng mục

Định vị khi công trình nhiều hạng mục
Định vị khi công trình nhiều hạng mục

Gửi mốc và bảo quản mốc

Định vị khi công trình nhiều hạng mục
Định vị khi công trình nhiều hạng mục

Post Comment

Loading...
loading...