Search by category:
Thủ thuật Autocad

Hướng dẫn cách đặt nét in nhanh trong Autocad

Hướng dẫn cách đặt nét in nhanh trong Autocad

Đây là bài viết trong Serie Thủ thuật Autocad

Tác dụng của thủ thuật đặt nét in nhanh trong Autocad :

Làm chuẩn hóa toàn bộ quy trình bản vẽ
In nhanh bản vẽ chỉ với vài giây
Không tốn thời gian thiết lập cài đặt các thông số về nét in nhiều lần

Xem video hướng dẫn chi tiết

Hướng dẫn cách đặt nét in nhanh trong Autocad

Post Comment

Loading...
loading...