Search by category:
Thủ thuật Autocad

Hướng dẫn cách đánh số tự động trong Autocad

Hướng dẫn cách đánh số tự động trong Autocad. Tác dụng của thủ thuật đánh số tự động trong Autocad :

Đây là bài viết trong Serie Thủ thuật Autocad

Tiết kiệm thời gian gấp 1000 lần so với kiểu copy text rồi sửa số thủ công
Nhanh chóng tạo ra các dãy số, hoặc dãy chữ tăng dần tùy theo ý muốn

Xem video hướng dẫn:

Hướng dẫn cách đánh số tự động trong Autocad

Post Comment

Loading...
loading...