Search by category:
Thủ Thuật WordPress, WP Căn Bản

Fix lỗi number_format_thousands_sep trong wordpress

Fix lỗi number_format_thousands_sep trong wordpress, khắc phục lỗi number_format_thousands_sep trong wordpress. Lỗi number_format_thousands_sep xuất hiện trên website wordpress khi nâng cấp lên phiên bản mới nhất. Cùng tìm xem cách khắc phục như thế nào nhé.

Fix lỗi number_format_thousands_sep trong wordpress

Tình trạng lỗi number_format_thousands_sep trong wordpress xuất hiện trên view khi lượt xem lớn hơn 1000 lượt xem. number_format_thousands_sep chính là định dạng dấu phân cách giữa phần ngàn với các hàng đơn vị khác.

Fix lỗi number_format_thousands_sep trong wordpress
Fix lỗi number_format_thousands_sep trong wordpress

Cách khắc phục:

Tìm và thay thế

//$this->number_format[‘decimal_point’] = ( ‘number_format_decimal_point’ === $decimal_point ) ? ‘.’ : $decimal_point; thành $this->number_format[‘decimal_point’] = ‘.’;

Tiếp theo tìm và thay thế:

//$this->number_format[‘thousands_sep’] = ( ‘number_format_thousands_sep’ === $thousands_sep ) ? ‘,’ : $thousands_sep; thành:
$this->number_format[‘thousands_sep’] = ‘,’;

Sau đó nhấn Save thay đổi để hoàn tất nhé.

Trước tiên là cách khắc phục như vậy. KHi có cách hay hơn mình sẽ cập nhật sau. Và bạn có thể chuyển sang tiếng anh trong admin để khắc phục mà không cần sửa code.

Và mình nghĩ đây là lỗi về dich ngôn ngữ của wordpress trong phiên bản mới chưa hỗ trợ tiếng việt ở phiên bản mới nhất nên xuất hiện lỗi này.

Tình hình là vậy chúc các bạn một ngày làm việc thành công!

Post Comment

Loading...
loading...