Search by category:
Khái niệm & thuật ngữ

ETC là gì? etc là viết tắt của từ gì? nghĩa từ Etc?

ETC là gì? etc là viết tắt của từ gì? nghĩa từ Etc? Trong văn viết tiếng anh bạn hay bắt gặp từ etc, vậy etc có nghĩa là gì nhỉ? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc này cho bạn hiểu nhé!

ETC là gì?

ETC là viết tắt của từ et cetera trong tiếng anh và có nguồn gốc từ tiếng la tinh, có nghĩa tiếng việt là vân vân hoặc còn nhiều nữa. Từ etc thường xuất hiện trong các đoạn hội thoại tiếng anh, ví dụ: For 99 cents, users can punch in their current mood (sad, tempted, worried, etc.)

We have a constant battle against garden pests such as slugs, snails, greenfly, blackfly, etc.

ETC là gì? etc là viết tắt của từ gì? nghĩa từ Etc?
ETC là gì? etc là viết tắt của từ gì? nghĩa từ Etc?

Etc trong tiếng anh là and more (còn nữa)

Chú ý: etc là từ viết tắt được chấp nhận trong tiếng anh, vì vậy trong sách vở bạn hay bắt gặp từ etc.

Hy vọng bạn hiểu ETC = Vân Vân. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo

Post Comment

Loading...
loading...