Search by category:
AngularJS

Tải AngularJS, cài đặt AngularJS

Cách tải AngularJS và cài đặt AngularJS để viết ứng dụng web đầu tiên. Hướng dẫn cài đặt AngularJS và thư viện AngularJS.

Xem thêm: AngularJS là gì

Tải AngularJS

Bạn vào trang chủ của AngularJS với đường link angularjs.org và nhấn vào nút download để tải AngularJS về nhé.

Tải AngularJS, cài đặt AngularJS
Tải AngularJS, cài đặt AngularJS

angular.min.js chính là thư viện của AngularJS rất nhẹ và gọn gàng.

Cài đặt AngularJS

Bây giờ bạn hãy tạo một thư mục và dán file angular.min.js vào đó, ví dụ: tạo thư mục hocangularjs

Tất nhiên để chạy được thì giống như cài website trên localhost vậy, bạn cài xampp hoặc wampp vào máy nhé. Hoặc bạn cũng có thể đặt file tại bất cứ vị trí nào trên máy tình nhưng khi gọi phải gọi đúng đường dẫn tới file đó.

Viết chương trình AngularJS đầu tiên

Trước tiên là gọi thư viện angular.min.js, chú ý ở đây mình gọi thư viện online, nếu bạn có thể gọi trực tiếp thư viện bằng cách đặt src =”đường dẫn đến file angular.min.js “. Ví dụ: nếu bạn đặt file trong thu mục app của ổ D thì gọi như sau: src=”D\app/angular.min.js”;
Bây giờ bạn tạo file hello.html và chạy thử nhé!.

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js"></script>
<body>

<div ng-app="">
 <p>Name: <input type="text" ng-model="name"></p>
 <p ng-bind="name"></p>
</div>

</body>
</html>

Và click vào file hello.html để chạy thử nhé.

Tải AngularJS, cài đặt AngularJS
Tải AngularJS, cài đặt AngularJS

Trong đó:

The ng-app là định nghĩa AngularJS application

The ng-model Liên kết View trong model và một số directives khác như input, textarea hoặc select.

The ng-bind hiển thị giá trị dữ liệu của ng-model lên HTML view.

Post Comment

Loading...
loading...