Search by category:
Khái niệm & thuật ngữ

Địa chỉ IP là gì? tìm hiểu về địa chỉ IP?

Địa chỉ IP là gì? tìm hiểu về địa chỉ IP và các loại IP như IP tĩnh và Ip động? địa chỉ IP có tác dụng gì và dùng để làm gì? IP là viết tắt của từ gì trong tiếng Anh?

Địa chỉ IP là gì

Địa chỉ IP là địa chỉ của người dùng internet khi tham gia mạng lưới máy tính kết nối internet dùng để nhận diện và liên lạc với nhau. Trong đó IP là viết tắt của từ Internet Protocol trong tiếng Anh có nghĩa là giao thức Internet.

Địa chỉ IP là gì? tìm hiểu về địa chỉ IP?
Địa chỉ IP là gì? tìm hiểu về địa chỉ IP?

Để dễ hiểu chúng ta có tưởng tượng rằng IP là một ngôi nhà trong xã hội và địa chỉ IP chính là số nhà của ngôi nhà đó. Thì địa chỉ IP cũng vậy là tức địa chỉ IP là địa chỉ của các thiết bị khi truy cập mạng internet.

Bất kỳ thiết bị mạng nào—bao gồm bộ định tuyến, bộ chuyển mạch mạng, máy vi tính, máy chủ hạ tầng (như NTP, DNS, DHCP, SNMP, v.v.), máy in, máy fax qua Internet, và vài loại điện thoại—tham gia vào mạng đều có địa chỉ riêng, và địa chỉ này là đơn nhất trong phạm vi của một mạng cụ thể. Vài địa chỉ IP có giá trị đơn nhất trong phạm vi Internet toàn cầu, trong khi một số khác chỉ cần phải đơn nhất trong phạm vi một công ty.

Địa chỉ IP hoạt động như một bộ định vị để một thiết bị IP tìm thấy và giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, mục đích của nó không phải dùng làm bộ định danh luôn luôn xác định duy nhất một thiết bị cụ thể. Trong thực tế hiện nay, một địa chỉ IP hầu như không làm bộ định danh, do những công nghệ như gán địa chỉ động và biên dịch địa chỉ mạng.

Cấu trúc địa chỉ IP?

Địa chỉ IP IPv4

Địa chỉ IP theo phiên bản IPv4 sử dụng 32 bit để mã hoá dữ liệu. Địa chỉ IP (IPv4) có dạng như sau:
Trong đó mỗi ký tự trên đại diện cho một con số do người sử dụng máy tính, modem hoặc một máy chủ có dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gán cho chúng.

Địa chỉ IP IPv6

Địa chỉ IP theo phiên bản IPv6 sử dụng 128 bit để mã hóa dữ liệu, nó cho phép sử dụng nhiều địa chỉ hơn so với IPv4.Ước tính địa chỉ IP phiên bản IPv6 cho phép cung cấp (4*10^4)^4 (4 tỉ mũ 5) địa chỉ IP cùng lúc.

Địa chỉ IP phiên bản IPv6 đang dần được đưa vào áp dụng bởi nguồn tài nguyên IPv4 đang cạn kiệt do sự phát triển rất nhanh của công nghệ thông tin. Tuy nhiên vì lý do tương thích với thiết bị cũ, nên khó có thể thay thế hết cho IPv4, các tổ chức đã đề xuất lộ trình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2033.

Các loại địa chỉ IP?

Có 2 loại địa chỉ IP là IP tĩnh và IP động?

IP tĩnh là địa chỉ IP cố định, được cung cấp cho 1 hoặc một nhóm thiết bị sử dụng cùng địa chỉ IP tĩnh này.Khi khách hàng lắp đặt cáp quang FPT doanh nghiệp sẽ được cung cấp riêng một địa chỉ IP tĩnh. Ví dụ như máy chủ quán nét, khi đó các thiết bị máy con sẽ được kết nối tới máy chủ theo địa chỉ IP để kiểm soát.

Ví dụ: là khi sử dụng máy chủ ( Máy chủ web, máy chủ công ty) địa chỉ IP sẽ kết nối chung các thiết bị như máy fax, máy in và cùng địa chỉ.

Địa chỉ IP tĩnh là cố định, không bị mất đi hoặc thay đổi khi khởi động lại thiết bị

IP động là địa chỉ IP thay đổi mỗi khi khởi động lại thiết bị. và để tối ưu và tiết kiệm địa chỉ IP động sẽ được luân phiên sử dụng trong toàn mạng. Với khách hàng sử dụng nhu cầu cơ bản, thì thường không cần dùng đến địa chỉ IP tĩnh, mà khuyến nghị nên sử dụng địa chỉ IP động.

Ai quản lý địa chỉ IP?

Địa chỉ IP do Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (IANA) quản lý và tạo ra. IANA nói chung phân chia những “siêu khối” đến Cơ quan Internet khu vực, rồi từ đó lại phân chia thành những khối nhỏ hơn đến nhà cung cấp dịch vụ Internet và công ty.

Địa chỉ IP để làm gì?

Địa chỉ IP dùng để biết được thông tin truy cập internet của bạn như: vị trí địa lý, nhà mạng, để kết nối và liên lạc giữa các IP với nhau, điều tra tội phạm…

Và để xem địa chỉ IP của bạn truy cập: whatismyipaddress.com

Hy vọng qua bài Địa chỉ IP là gì đã giúp bạn hiểu về IP và các thông tin bổ ích về địa chỉ IP.

Post Comment

Loading...
loading...