Search by category:
Khái niệm & thuật ngữ

Địa chỉ Bitcoin là gì? Ví bitcoin là gì?

Địa chỉ Bitcoin là gì? Ví bitcoin là gì? cùng tìm hiểu về BITCOIN – một loại tiền tệ quý hơn cả vàng có giá trị cực cao hiện nay nhé. Có một thắc mắc là BITCOIN được lưu trữ ở đâu thì bài này sẽ giải thích cho bạn hiểu rõ hơn.

Xem thêm: Đào Bitcoin là gì? đào Bitcoin như thế nào? – Bitcoin là gì? tìm hiểu tiền ảo bitcoin?

Địa chỉ Bitcoin là gì

BTC address là 1 dãy gồm một dãy ký tự ngẫu nhiên có dạng: 1HHFZqnYeGtpv3VWRQeSw937Sjr97Yr4D5. Dãy ký tự này được dùng như 1 mã số tài khoản ngân hàng để người dùng có thể giao dịch mua bán, chuyên, nhận bitcoin, bạn sẽ có được 1 hoặc nhiều địa chỉ Bitcoin ở bên trong tài khoản.

Địa chỉ Bitcoin là gì? Ví bitcoin là gì?
Địa chỉ Bitcoin là gì? Ví bitcoin là gì?

Đây có lẽ là một trong những câu hỏi đơn giản nhất mà Bitcoin Vietnam nhận được nhiều nhất. Nói cho dễ hiểu, nhà có địa chỉ, email có địa chỉ, thì bitcoin cũng có địa chỉ. Khi bạn muốn mua bitcoin thì bạn phải có một địa chỉ bitcoin để nhận số bitcoin đó; hoặc khi có người muốn gửi bitcoin cho bạn thì bạn cũng cần đưa cho họ địa chỉ để gửi vào; hoặc khi bạn muốn gửi bitcoin cho một ai đó thì cũng phải có một địa chỉ, từ người gửi tới người nhận, tương tự như khi gửi thư. Một người có thể tạo cho mình vô giới hạn số địa chỉ. Xác xuất 2 địa chỉ bitcoin giống nhau là 0.0000000000000000000000000000000000000000000001%. Có nghĩa là bạn có thể yên tâm địa chỉ của mình không bị trùng lặp với một địa chỉ nào khác trong vũ trụ. Một địa chỉ bitcoin có dạng một chuỗi chữ số ngẫu nhiên khá dài. Ví dụ: 18ntZKwr7BNxdzyMyFR9GpwwFXY2oZoDrf

Post Comment

Loading...
loading...