Search by category:

Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán 2017 nhóm Toán số 4

Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán 2017 nhóm Toán số 4 gồm 50 câu toán trắc nghiệm có đáp án theo hình thức thi môn Toán trắc nghiệm mới của Bộ GD & ĐT năm 217 sắp tới. Đề thi được đánh giá sát với đề thi thật của bộ năm 2017 này.

Trích câu 6 trong đề thi lần này như sau:

Câu 6 : Cho hàm số y = x³ – 3x² ( C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 1
Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán 2017
Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán 2017
Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán 2017

Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán 2017

Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán 2017
Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán 2017
Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán 2017

90 câu trắc nghiệm tích phân & ứng dụng tích phân có đáp án
Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán 2017 nhóm Toán số 4