Search by category:

Đề thi thử Toán THPT 2017 – Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử Toán THPT 2017 – Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa.  Đề thi thử Toán 2017 THPT Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa có đáp án. Đề thi của trường gồm 4 mã đề, các câu hỏi ở mỗi mã đề đa số khác nhau hoặc giống dạng nhưng được thay đổi số liệu phù hợp với ý kiến của BGK đã công bố rằng : Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017, Đề thi khác nhau 80% cho mỗi thí sinh.

Đề thi thử Toán THPT 2017 – Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử được ra dựa theo cấu trúc đề minh họa môn Toán của bộ GD đã công bố hồi đầu tháng 9. Link tải đề thi FULL file PDF gồm 26 trang cả đáp án ở cuối bài viết.
Câu 19. Khối lập phương có các mặt là :
A. Hình vuông B. Hình chữ nhật
C. Tam giác đều . D. Tam giác vuông
Câu 20. Cho (H) là khối lăng trụ có chiều cao bằng a, đáy là hình vuông cạnh 2a . Thể tích của (H) bằng:
A. a³ B. 2a³ C. 3a³ D.4a³
Câu 22. Nếu độ dài các cạnh của khối hộp chữ nhật tăng lên 2 lần thì thể tích của khối hộp chữ nhật sẽ tăng lên:
A. 8 lần B. 6 lần C. 4 lần D. 2 lần
Câu 23. Nếu độ dài chiều cao của khối chóp tăng lên 6 lần ,diện tích đáy không đổi thì thể tích của khối chóp sẽ tăng lên :
A. 3 lần B. 6 lần C. 9 lần D. 12 lần

Đề thi thử Toán THPT 2017 - Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử Toán THPT 2017 - Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử Toán THPT 2017 - Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử Toán THPT 2017 - Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử Toán THPT 2017 - Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

90 câu trắc nghiệm tích phân & ứng dụng tích phân có đáp án
Đề thi thử Toán THPT 2017 – Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường Nguyễn Xuân Nguyên – Thanh Hóa