Search by category:

Đề thi thử Toán của nhóm toán số 3 2017 có đáp án

Đề thi thử Toán của nhóm toán số 3 2017 có đáp án bao gồm 50 câu toán trắc nghiệm theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn Toán của Bộ GD mới nhất 2017 giúp học sinh làm quen với đề thi Toán dạng trắc nghiệm thay vì tự luận như trước đây. Đây là đề thi thử môn Toán số 3 trong series ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN TRẮC NGHIỆM 2017 của blogtinhte.Net tổng hợp để cho các bạn học sinh có tài liệu ôn tập trước kỳ thi đại học cũng như THPT quốc gia.

Đề thi thử Toán của nhóm toán số 3 2017 có đáp án

Trích một số câu trong đề thi: Các bạn tải đề về ở cuối bài viết này nhé. Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán lần 3 do các thầy cô giáo trên groups Nhóm Toán biên soạn gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Đề thi và đáp án gồm 9 trang.

Câu 1 : Có bao nhiêu phép đối xứng qua một mặt phẳng biến một tam giác đều thành chính nó ?

A. Không có B. Một C. Bốn D. ba

Câu 2: hàm số đồng biến trên mấy khoảng

A. Không đồng biến trên khoảng nào. B. Trên hai khoảng
C. Trên một khoảng. D. Trên ba khoảng

Câu 5 : Một hình trụ có bán kính đáy bằng 2 và có chiều cao bằng 4. Thể tích của hình trụ bằng:
A. 8π  B.  24  C. 32  D. 16

 

Đề thi thử Toán trắc nghiệm 2017 có đáp án, đề thi môn toán trắc nghiệm 2017

Đề thi thử Toán trắc nghiệm 2017 có đáp án, đề thi môn toán trắc nghiệm 2017
Đề thi thử Toán trắc nghiệm 2017 có đáp án, đề thi môn toán trắc nghiệm 2017
Đề thi thử Toán trắc nghiệm 2017 có đáp án, đề thi môn toán trắc nghiệm 2017
Đề thi thử Toán trắc nghiệm 2017 có đáp án, đề thi môn toán trắc nghiệm 2017
Đề thi thử Toán trắc nghiệm 2017 có đáp án, đề thi môn toán trắc nghiệm 2017
Đề thi thử Toán trắc nghiệm 2017 có đáp án, đề thi môn toán trắc nghiệm 2017

              Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 có đáp án

Đề thi thử Toán trắc nghiệm 2017 có đáp án, đề thi môn toán trắc nghiệm 2017
Đề thi thử Toán trắc nghiệm 2017 có đáp án, đề thi môn toán trắc nghiệm 2017

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2017
Đề thi thử Toán của nhóm toán số 3 2017 có đáp án