Search by category:

Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1. Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án ôn thi THPT Quốc Gia môn Anh năm 2017 phục vụ sĩ tử.

Câu 1:  A. tomorrow       B. slowly         C. below          D. allow

Câu 2.  A. roofs                B. cloths          C. books          D. clothes

Đề thi thử THPT môn tiếng Anh 2017
Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1. Đề thi thử tiếng Anh 2017 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 goomg 50 câu trắc nghiệm có đáp án ôn thi THPT Quốc Gia môn Anh năm 2017 phục vụ sĩ tử.