Search by category:

Đề thi thử THPT Toán 2017 Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử THPT Toán 2017 Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 có đáp án hình thức thi trắc nghiệm với 50 câu TRẮC NGHIỆM TOÁN trong 90 phút làm bài. Do đây là lần thi đầu tiên của trường vào tháng 10/2016 nên toàn bộ 50 câu có trong đề thi đều là kiến thức thuộc HK I Toán lớp 12, chủ yếu là liên quan đến hàm số, đồ thị và hình không gian.

Trích câu số 37 trong đề thi:

Câu 37: Cho hàm số y = x^4 + 4x³ – m. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

B. Số cực trị của hàm số phụ thuộc vào tham số m

C. Hàm số có đúng một cực trị

D. Hàm số có đúng một cực tiểu.

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2017
Đề thi thử THPT Toán 2017 Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1