Search by category:

Đề thi thử Sinh THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử Sinh THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Câu 6: tính thoái hóa của mã di truyền biểu hiện ở:

A. Một bộ ba chỉ mã hóa một loại axit amin

B. Một loại axit amin thường được mã hóa bởi nhiều bộ ba

C. Mọi loài sinh vật đều dùng chung một bộ mã

D. Được đọc theo cụm nối tiếp không gối nhau

Đề thi thử Sinh THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Câu 2: Nguyên nhân tế bào học gây ra liên kết gen là:

A. Các alen cùng ở cặp NST tương đồng

B. Các tính trạng luôn biểu hiện cùng nhau

C. Các  gen không alen cùng ở 1 nst

D. Các gen không phân ly độc lập nhưng tổ hợp tự do

 

Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 có đáp án chính thức của trường. Đề thi thử gồm 40 câu trắc nghiệm trong thời gian 50 phút. Môn Sinh thuộc tổ hợp môn KHTN trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017.
Đề thi thử Sinh THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử Sinh THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử Sinh THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử Sinh THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử môn Sinh THPT 2017
Đề thi thử Sinh THPT 2017 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 có đáp án chính thức của trường. Đề thi thử gồm 40 câu trắc nghiệm trong thời gian 50 phút.