Search by category:

Đề thi thử môn Văn 2017 trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử môn Văn 2017 trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1. Đề thi thử Văn 2017 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 có đáp án gồm 4 câu đọc hiểu và 2 câu làm văn chuẩn cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn Văn năm 2017 giúp các bạn sĩ tử tham khảo, ôn tập và hệ thống kiến thức, ôn thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn đạt hiệu quả tốt.

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:

Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn có nhu cầu đó nữa thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi và cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình. Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc, mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong một năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. Việc nhỏ đấy, nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công việc lớn.

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

Câu 2: Vì sao tác giả cho rằng: “Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa“?

Câu 3: Theo anh/chị việc nhỏ và công cuộc lớn mà tác giả đề cập trong đoạn văn là gì?

Câu 4: Nêu thông điệp tác giả gửi gắm qua đoạn trích?

II. LÀM VĂN ( 7,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Hãy viết một văn bản ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: “Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sổng trí tuệ.”

Câu 2 (5,0 điểm)

Cảm nhận của anh /chị về cảm hứng lãng mạn của Quang Dũng trong đoạn thơ sau:

“Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa
Kìa em xiêm ảo tự bao giờ
Khèn lên man điệu nàng e ấp
Nhạc về Viên Chăn xây hôn thơ
Người đi Châu Mộc chiều sương ấy
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ
Có nhớ dáng người trên độc mộc
Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa”

(Quang Dũng, Tây Tiến, Ngữ Văn 12, tập 1, NXB Giáo dục, 2012)

Đề thi thử môn Văn 2017
Đề thi thử môn Văn 2017 trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 1