Search by category:

Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang

Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang có đáp án. Đề thi gồm 50 câu theo hình thức thi trắc nghiệm có khá đầy đủ các dạng toán khác nhau theo các chủ đề phổ biến nhất được đánh giá sát với đề thi thật.

Trích câu số 6 trong đề thi như sau:

Câu 6: Trên khoảng (0; +vô cùng) thì hàm số y = -x³ + 3x +1

A. Có giá trị nhỏ nhất là min y = 3 B. Có giá trị lớn nhất là max y = –1
C. Có giá trị nhỏ nhất là min y = –1 D. Có giá trị lớn nhất là max y = 3

Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang
Đề thi thử môn Toán trắc nghiệm 2017 THPT Cái Bè – Tiền Giang

Post Comment