Search by category:

Đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD

Đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD ĐT có đáp án và lời giải chi tiết  theo hình thức thi trắc nghiệm mới nhất 2017.

Đề thi môn Toán minh họa THPT Quốc Gia 2017 chính thức của Bộ GD & ĐT. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm thời gian làm bài 90 phút. ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 môn Toán của Bộ GD & ĐT được công bố ngày 5/9/2016.

Đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD

Đáp án giải chi tiết và  cấu trúc điểm của từng câu đề minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 như sau:

– Hàm số & đồ thị : 9 câu
– Hình không gian & Tọa độ không gian Oxyz : 17 câu
– Lượng giác : 1 câu
– Mũ + logarit : 9 câu
– Đạo hàm : 2 câu
– Tích phân : 6 câu
– Số phức : 6 câu

Không thấy Oxy, HPT, PTVT, BĐT khó … Không có câu hỏi thuần cho phần lý thuyết.

Trích một số câu trong đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD như sau:

Câu 27. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x³ -x và đồ thị hàm số y = x- x²

A. 37/12  B.9/4  C.81/12  D.13

Câu 37. Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau; AB = 6a,
AC = 7a và AD = 4a. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm các cạnh BC, CD, DB. Tính thể tích
V của tứ diện AMNP.

A. V= (7/2)* a³  B.  V = 14a³  C. (28/3 )*a³  D. 7a³

Các bạn có thể tải đề về và xem trên máy tính bằng link bên cuối bài viết này.
Đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD
Đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD
Đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD
Đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD
Đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD
Đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD
Đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD<
Đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2017
Đề thi minh họa môn Toán THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD