Search by category:
Học Tập

Đề thi, đáp án bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017

Đề thi, đáp án bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017, Bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017:

Mã đề 124

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

 1. D  2. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. A 8. B
 9. D 10. A  11. B 12. A 13. A 14. B 15. B 16. C
17. A 18. C 19. A 20. B 21. C 22. A 23. C 24. C
25. B 26. D 27. A 28. C 29. C 30. A 31. B 32. C
33. C 34. D 35. B 36. B 37. D 38. D 39. C 40. D
41. D 42. B 43. C 44. C 45. D 46. A 47. A 48. B
49. A 50. D
Mã đề 122

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hocmai.vn thực hiện.

1. A 2. D 3. C 4. A 5. B 6. B 7. A 8. C
9. 10. B 11. 12. 13. 14. 15. 16. A
17. 18. 19. 20. 21. A 22. B 23. C 24. B
25. A 26. B 27. A 28. 29. D 30. A 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 124

De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 1
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 2
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 3
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 4
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 5
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 6

 Mã đề 122

Post Comment

Loading...
loading...