Search by category:
Thủ thuật Cốc Cốc

Chỉnh phông chữ trên trình duyệt Cốc Cốc

Chỉnh phông chữ trên trình duyệt Cốc Cốc to lên hoặc nhỏ lại, thay đổi cỡ chữ cốc cốc hiển thị trên màn hình như thế nào.

Chỉnh phông chữ trên trình duyệt Cốc

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng chọn Cài đặt 
Bước 2: Tìm mục Khung nhìn
Bước 3: Nhấp lần lượt vào các mục để chỉnh cỡ chữ, font chữ, độ thu phóng của trang web theo đơn vị %.

Chỉnh phông chữ trên trình duyệt Cốc Cốc
Chỉnh phông chữ trên trình duyệt Cốc Cốc

Post Comment

Loading...
loading...