Search by category:
Thủ thuật điện thoại

Chặn tin nhắn trên iPhone 7 Plus

Chặn tin nhắn trên iPhone 7 Plus, bạn không muốn bị làm phiền bởi các tin nhắn rác, tin nhắn quấy rối. Bạn muốn chặn chúng.

Chặn tin nhắn trên iPhone 7 Plus

Mình sẽ hướng dẫn các bạn chặn tin nhắn trên iPhone 7 Plus

Đầu tiên vào cài đặt   

Sau đó vào mục “tin nhắn”

Tiếp tục vào mục Bị chặn.

Chặn tin nhắn trên iPhone 7 Plus
Chặn tin nhắn trên iPhone 7 Plus

Sau đó vào “Thêm mới” rồi nhập số điện thoại cần chặn rồi bấm Ok.

Post Comment

Loading...
loading...