Search by category:
Thủ thuật điện thoại

Cài đặt cơ bản trên Oppo F1 Plus: Ngôn ngữ, wifi, dữ liệu, định vị

Hướng dẫn cài đặt cơ bản trên Oppo F1 Plus: Ngôn ngữ, wifi, dữ liệu kết nối, cho phép định vị…

Sau khi cài đặt lại máy hoặc lần đầu tiên mua và khởi động máy bạn cần thiết lập một số cấu hình ban đầu căn bản cho máy Oppo F1 Plus.

Cài đặt cơ bản trên Oppo F1 Plus: Ngôn ngữ, wifi, dữ liệu, định vị

Để cài đặt ban đầu Oppo F1 Plus các bạn có thể thao tác như sau:

Bước 1: Chọn ngôn ngữ “Tiếng Việt”. sau đó bấm “tiếp theo”

Cài đặt cơ bản trên Oppo F1 Plus: Ngôn ngữ, wifi, dữ liệu, định vị
Cài đặt cơ bản trên Oppo F1 Plus: Ngôn ngữ, wifi, dữ liệu, định vị

Bước 2: Tiếp theo bạn chọn “Khu vực”. sau đó bấm “tiếp theo”

Bước 3: Nếu tại khu vực của bạn có Wifi bạn có thể kết nối hoặc bỏ qua.

Bước 4: Tiếp theo “Sử dụng kết nối dữ liệu”. sau đó bấm “tiếp”

Bước 5: Dịch vụ định vị bạn chọn “Tiếp theo”.

Bước 6: Điều khoản của sử dụng bạn chọn “Tiếp”.

Cài đặt cơ bản trên Oppo F1 Plus: Ngôn ngữ, wifi, dữ liệu, định vị
Cài đặt cơ bản trên Oppo F1 Plus: Ngôn ngữ, wifi, dữ liệu, định vị

Cuối cùng máy sẽ quay trở ra giao diện màn hình chính.

Cài đặt cơ bản trên Oppo F1 Plus: Ngôn ngữ, wifi, dữ liệu kết nối, cho phép định vị thành công.

Post Comment

Loading...
loading...