Search by category:
Thủ thuật Cốc Cốc

Cách thay đổi đường dẫn download trên cốc cốc

Cách thay đổi đường dẫn download trên cốc cốc, cách thay đổi thư mục chứa các file tải về trên Cốc Cốc, thay đổi đường dẫn lưu file tải về trên trình duyệt Coc Coc.

Mặc định thư mục tải về Cốc Cốc là thư mục Download, nhưng bây giờ bạn muốn lưu file tải về vào một thư mục khác trong ổ D chẳng hạn thì làm sao.

Cách thay đổi đường dẫn download trên cốc cốc

Bước 1: Mở trình duyệt Cốc Cốc lên, nhấn vào Logo Cốc Cốc  ở góc trên cùng bên trái màn hình, chọn Cài đặt.

Bước 2: tìm tab tải về và torrent -> tải xuống -> vị trí tải xuống -> thay đổi

Cách thay đổi đường dẫn download trên cốc cốc
Cách thay đổi đường dẫn download trên cốc cốc

Bước 3: Chọn một thư mục trong máy tính hoặc có thể tạo thư mục mới bằng cách bấm Make New Folder. và nhấn Ok để hoàn thành.

Cách thay đổi đường dẫn download trên cốc cốc
Cách thay đổi đường dẫn download trên cốc cốc

Post Comment

Loading...
loading...