Search by category:
Thủ thuật điện thoại

Cách phát Wifi trên iPhone 7 Plus

Cách phát Wifi trên iPhone 7 Plus, phát wifi để bạn cùng phòng có thể dùng chung wifi từ điện thoại mình phát ra. Với iPhone bạn có thể chia sẽ mạng cho người dùng khác kết nối thông qua điểm truy cập cá nhân.

Cách phát Wifi trên iPhone 7 Plus

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn phát wifi trên iPhone 7 Plus.

Đầu tiên các bạn vào biểu tượng “Cài đặt“.  ngoài màn hình iPhone 7 Plus

Bước tiếp theo bạn chọn “Điểm truy cập Cá nhân“.

Tiếp tục bạn hãy bật “Điểm truy cập cá nhân“.

Cách phát Wifi trên iPhone 7 Plus
Cách phát Wifi trên iPhone 7 Plus

Cuối cùng, tại đây bạn có thể thay đổi mật khẩu Wifi phát ra theo ý mình, yêu cầu từ 8 kí tự trở lên.

Post Comment

Loading...
loading...