Search by category:
Thủ thuật Facebook

Cách giữ nguyên chất lượng ảnh cover Facebook

Cách giữ nguyên chất lượng ảnh cover Facebook – Làm sao để hình cover Facebook của bạn hiển thị chất lượng cao ?

Một thủ thuật nhỏ giúp bạn tăng chất lượng ảnh cover Facebook.

Kích thước hình cover facebook tiêu chuẩn là 851:315 pixel cho chiều dài và chiều rộng, tuy nhiên nếu bạn tuân theo quy tắc resize hình này, ảnh cover của bạn chắc chắn sẽ bị vỡ hạt xấu xí. Tham khảo mục trợ giúp của facebook cũng không cho kết quả khả quan, tuy nhiên, sau khi thử nghiệm, mình có kết quả như sau:

cover Facebook
cover Facebook

Hình bạn dùng làm cover chỉ cần đúng tỉ lệ với hình Facebook yêu cầu, nghĩa là miễn sao nó đúng tỉ lệ 851:315 pixel là được, như vậy, áp dụng việc hình lên Fb đẹp nhất là 2048, chúng ta tính được kích thước cover tối ưu sẽ là 2048:758 pixel.

Thật vậy, khi sử dụng hình với kích thước này, cover của mình không bị vỡ hạt mà ngược lại thể hiện rất rõ đẹp, nhất là trên các thiết bị màn hình retina hoặc HiDPI

Cũng vậy, các bạn muốn có avatar thể hiện đẹp nhất thì nên sử dụng hình vuông có kích thước 2048:2048

Cách làm

Bạn chọn một ảnh chất lượng cao sau đó resize ảnh về chiều rộng bất kỳ, ví dụ: chiều rộng bằng 2048, sau đó bạn lấy 2048*315/851 = 758 thì kích thước chiều ngang sẽ là 758.

Chúc các bạn thành công.

Post Comment

Loading...
loading...