Search by category:
Thủ thuật Facebook

Cách ẩn danh sách bạn bè trên Facebook

Hướng dẫn Cách ẩn danh sách bạn bè trên Facebook (How to Hide Facebook Friend List from Others). Có nhiều lý do để khóa không cho người khác nhìn thấy danh sách bạn bè của bạn và để bảo mật thông tin bạn bè như vậy thì làm thế nào? Cách thiết lập để ẩn danh sách bạn bè trên Facebook.

Đây là một trong rất nhiều bài viêt trong Serie Thủ thuật Facebook

Xem thêm: Cách ẩn trạng thái online trên facebook Chat

Cách ẩn danh sách bạn bè trên Facebook

Bước 1: Tại trang cá nhân Facebook, click tab Bạn bè (Friends) -> Chỉnh sửa quyền riêng tư (Edit Privacy)

Cách ẩn danh sách bạn bè trên Facebook
Cách ẩn danh sách bạn bè trên Facebook
Cách ẩn danh sách bạn bè, người đã theo dõi trên Facebook
Cách ẩn danh sách bạn bè, người đã theo dõi trên Facebook

Bước 2: Ở bước này bạn có thể điều chỉnh tùy chọn: Danh Sách Bạn Bè

khóa không cho người khác nhìn thấy danh sách bạn bè của bạn
khóa không cho người khác nhìn thấy danh sách bạn bè của bạn
Ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn?
Mọi người: tức ai cũng có thể nhìn thấy danh sách bạn bè của bạn
Bạn bè: Chỉ những người đã kết bạn mới có thể nhìn thấy danh sách Friends
Chỉ mình tôi: Khóa không cho bất kỳ ai thấy danh sách bạn bè của bạn
Tùy chỉnh: Bạn có thể cho phép một số người xem được danh sách bạn bè của bạn, và ngăn chặn một số người không được xem bằng cách gõ tên facebook của người đó vào ô
Ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn?
Ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn?

Xong, chúc bạn thành công!

Cách ẩn danh sách bạn bè trên facebook bằng điện thoại,
Ẩn danh sách bạn bè trong facebook,
Ẩn danh sách bạn bè trên facebook bằng iphone,
Cách ẩn danh sách bạn bè chung trên facebook,
Ẩn danh sách bạn bè trên fb bằng điện thoại,
Cách ẩn danh sách bạn bè trên facebook bằng iphone,
Cách ẩn danh sách bạn bè trên facebook bằng ipad,

Cũng thực hiện tương tự nhé!

Loading...
loading...