Search by category:
Thủ thuật Autocad

CÁC MẪU BLOCK CẦN THIẾT CHO BẢN VẼ AUTOCAD

CÁC BLOCK CẦN THIẾT CHO BẢN VẼ

Đây là bài viết trong Serie Thủ thuật Autocad

  • Mẫu khung tên chuẩn A3 _ Link download TẠI ĐÂY
  • Mẫu quy định các ký hiệu, ký tự, dim, text,… là 1 bộ quy trình của công ty do tôi lâp theo TCVN, bạn chỉ cần lấy các mẫu ở đó và sử dụng. Và mẫu đó đã chuẩn hóa cả khung tên A3 ở bên sheet layout. Bạn download về TẠI ĐÂY.

Post Comment

Loading...
loading...